Kontakt

Fakturačné údaje
 
Brahoz Agro, s.r.o.
Jablonská 753/14
90701 Myjava
 
 
Email: info@vcelieuleb10.sk
 
IČO: 54041317
IČ DPH: SK2121556437
OR OS Trenčín, vložka číslo: 42402/R
 
Bankové spojenie
 
VÚB a.s. Myjava
Číslo účtu IBAN:SK17 0200 0000 0045 4719 4353
BIC SWIFT CODE: SUBASKBX
 
Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky na uvedených kontaktoch.